سال‌هاست به عنوان یک پژوهشگر و توسعه‌دهنده مشغول فعالیت هستم. یادگیری و یاد دادن رو خیلی دوست دارم، به حدی که هم‌اکنون نیز یک معلم هستم و یاد می‌دهم؛ همچنین هنوز در مراکز آکادمیک مشغول به یادگیری هستم. کلا معتقد به ز گهواره تا گور دانش به جوی هستم. اعتقاد دارم غیر ممکن فقط غیر ممکن هست و هیچ کاری تو دنیا نشد ندارد. در حوزه‌های مختلف مثل سنسورها، تجهیزات اپتیکی و فناوری‌های پیشرفته کار کرده‌ام. خیلی دوست دارم در انتقال دانش و ایجاد ارتباط بین علوم مختلف نقشی هر چند کوچک رو ایفا کنم.