کارگاه‌های تخصصی

توانمند سازی افراد از نظر مهارتی و اشتغال‌پذیری جهت ایجاد جامعه‌ای مولد برای تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده یکی از مبانی توسعه در جوامع پیشرفته است. بسیاری از افراد به جهت آموزش و یادگیری مهارت‌های متناسب با اشتغال در حوزه‌های تخصصی اقدام به شرکت در برخی دوره‌های آموزشی مهارت می‌کنند. همچنین برخی سازمان‌ها و موسسات دوره‌هایی را جهت توانمندسازی کارکنان خود در حوزه شغلی آنها مانند دوره‌های ضمن خدمت برگزار می‌کنند. این دوره‌ها به افراد کمک می‌کند تا با یادگیری تخصصی مفاهیم و مهارت‌های حوزه شغلی، بازدهی مجموعه را بالا برده و با آگاهی و علاقه بیشتری در شغل خود فعالیت کنند.

در کارگاه‌های تخصصی مرتبط با اشتغال‌پذیری افراد، مطالبی به فراگیران ارائه می‌شود که می‌تواند به آنها در شناسایی مهارت‌ها و علایق‌شان کمک کند و در واقع مانند چراغی برای روشن کردن مسیر آینده شغلی افراد عمل کند. کارگاه‌های تخصصی می توانند به سه دسته اصلی نظری، عملی و نظری-عملی دسته‌بندی شوند که با توجه سرفصل‌های دوره در یکی از این سه دسته قرار می‌گیرند. همچنین کارگاه‌های تخصصی می‌تواند به هدایت افراد برای خوداشتغالی و ایجاد یک کسب و کار مفید و پربازده کمک کند

گروه هاپسکو با دارا بودن یک تیم متخصص و با سابقه تخصصی در حوزه‌های مختلف و هم چنین توان تدریس و برنامه‌ریزی آموزشی، می‌توانند دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی را جهت آموزش افراد و نیروی انسانی تدوین و اجرا کنند.