محفظه های تست گازی

محفظه های تست گازی

محفظه‌های تست گازی برای تعیین کیفیت گاز در کارخانه‌های تولیدی گاز و همچنین به جهت تست ادوات گازی مانند سنسورها، شیرهای الکتریکی و مکانیکی استفاده می‌شود.

این محفظه‌ها قابلیت استفاده در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و همچنین آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت صنایع مختلف را دارند. مواد استفاده شده در این محفظه‌ها امکان تست هرگونه گاز اعم از گازهای سمی، گازهای اشتعالی، گازهای انفجاری و گازهای فرّار را داخل محیط خودش فراهم می‌کنند.

کوره‌های لایه نشانی بخاری شیمیایی

کوره‌های لایه نشانی بخاری شیمیایی

لایه‌نشانی بخار شیمیایی (CVD) یکی از روش‌های مرسوم و پرکاربرد است که برای لایه‌نشانی انواع پوشش‌ها روی قطعات مختلف بکار می‌رود. انواع این کوره‌ها با توجه به موارد و حوزه استفاده در ابعاد و حجم‌های گوناگون کاربرد دارند. برای مثال پوشش‌دهی قطعاتی مانند پره‌های توربین، سپرهای حرارتی و قطعات بیرونی برخی هواپیماها بوسیله این روش، پوشش‌دهی می‌شوند.

در این کوره‌ها پیش‌ماده‌ها تبخیر شده و به شکل گاز وارد کوره می‌شوند، در کوره با اعمال شرایط دمایی و جریان گاز زمینه مانند نیتروژن یا آرگون فرآیند انتقال پیش‌ماده‌های گازی و نشستن آنها روی قطعات انجام می‌شود.

طراحی و ساخت لایه های فعال و منفعل

طراحی و ساخت لایه های فعال و منفعل

لایه‌های فعال (active layer) کاربرد بسیاری در صنایع مختلف و ابزارهای گوناگون دارند. لایه فعال می‌تواند از مواد سرامیکی، پلیمری، آلی و حتی ارگانیک تشکیل شده باشد که با هدفی خاص مانند واکنش به یک طول موج، فرکانس، گاز و یا جذب سطحی مواد به شکل گاز یا مایع از آنها استفاده می‌شود.

با استفاده از اتصالاتی الکتریکی برخی خواص لایه‌های فعال مانند مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازنی و پتانسیل الکتریکی آنها اندازه‌گیری می‌شود که تغییرات در این خواص نشان‌دهنده شرایط محیط مورد استفاده لایه فعال است.