طراحی و ساخت لایه های فعال و منفعل

طراحی و ساخت لایه های فعال و منفعل

لایه‌های فعال (active layer) کاربرد بسیاری در صنایع مختلف و ابزارهای گوناگون دارند. لایه فعال می‌تواند از مواد سرامیکی، پلیمری، آلی و حتی ارگانیک تشکیل شده باشد که با هدفی خاص مانند واکنش به یک طول موج، فرکانس، گاز و یا جذب سطحی مواد به شکل گاز یا مایع از آنها استفاده می‌شود.

با استفاده از اتصالاتی الکتریکی برخی خواص لایه‌های فعال مانند مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازنی و پتانسیل الکتریکی آنها اندازه‌گیری می‌شود که تغییرات در این خواص نشان‌دهنده شرایط محیط مورد استفاده لایه فعال است.

ضخامت این لایه‌ها بین چند نانومتر تا چند میکرون است و سطح آنها می‌تواند با استفاده از مهندسی سطح در ابعاد مختلف دارای ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی گوناگون مانند آبگریزی یا تخلخل بالا شود. این لایه‌ها را به این دلیل فعال می‌نامند که نسبت با تغییرات شرایط مورد آزمون از خود واکنش نشان می‌دهند. یکی از مثال ساده و روزمره لایه‌های فعال، فوتوسل می‌باشد که با توجه به تغییرات نور خواص الکتریکی آن نیز تغییر می‌کند و اصطلاحا نسبت به تغییرات نور active است.

نقطه مقابل لایه های‌فعال، لایه‌های منفعل هستند که بیشتر به جهت عایق‌سازی، ایجاد مقاومت شیمیایی و خنثی‌سازی اثر برخی شرایط محیط بر روی قطعه موردنظر است. در مقابل لایه‌های فعال، لایه‌های منفعل (passive layer) قرار می‌گیرند که وظیفه عایق کردن بین لایه‌های مختلف، گیت‌سازی و ایجاد مدارهای مورد نیاز را می‌دهد.

گروه هاپسکو به پشتوانه تجربه و سابقه طراحی و ساخت لایه‌های فعال و منفعل برای مصارف گوناگون می‌تواند به شما برای ایجاد لایه مورد نظر کمک کند.