سیستم آبیاری هوشمند

سیستم آبیاری هوشمند

امروزه اینترنت اشیاء (IOT) یکی از بزرگترین محورهای توسعه‌ی صنایع مختلف محسوب می‌شود. در صنعت کشاورزی نیر بدلیل مزایایی که این فناوری در کشاورزی هوشمند ایجاد می‌کند، اینترنت اشیاء بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کمبود آب سالم بزرگترین چالش پیش‌روی کشاورزی نوین است.

بر همین اساس گروه هاپسکو در اولین گام خود برای ورود به صنعت کشاورزی هوشمند اقدام به طراحی سیستم آبیاری هوشمند خود کرده است.