کوره‌های لایه نشانی بخاری شیمیایی

کوره‌های لایه نشانی بخاری شیمیایی

لایه‌نشانی بخار شیمیایی (CVD) یکی از روش‌های مرسوم و پرکاربرد است که برای لایه‌نشانی انواع پوشش‌ها روی قطعات مختلف بکار می‌رود. انواع این کوره‌ها با توجه به موارد و حوزه استفاده در ابعاد و حجم‌های گوناگون کاربرد دارند. برای مثال پوشش‌دهی قطعاتی مانند پره‌های توربین، سپرهای حرارتی و قطعات بیرونی برخی هواپیماها بوسیله این روش، پوشش‌دهی می‌شوند.

در این کوره‌ها پیش‌ماده‌ها تبخیر شده و به شکل گاز وارد کوره می‌شوند، در کوره با اعمال شرایط دمایی و جریان گاز زمینه مانند نیتروژن یا آرگون فرآیند انتقال پیش‌ماده‌های گازی و نشستن آنها روی قطعات انجام می‌شود.